Zaloguj się

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie składki TIP

Opublikowane przez Marek

Katowice, 8.10.2004 r

Uprzejmie zawiadamiamy, że członkowie Towarzystwa Internistów Polskich są zobowiązani do opłacenia składki członkowskiej za rok 2005 do końca lutego 2005 r. Osoby które nie dokonają wpłaty w tym terminie nie będą otrzymywać zawiadomień o zebraniach, konferencjach i szkoleniach oraz tracą prawo do zniżek przy opłatach wpisowych, prenumeracie itp., a także nie będą im wystawiane zaświadczenia o przynależności do Towarzystwa Internistów Polskich.
Przypominamy, że składkę należy wpłacać do Oddziału TIP. Jednocześnie prosimy uprzejmie Kolegów skarbników Oddziałów o ułatwienie dokonywana terminowych wpłat i o przesłanie do dnia 15 marca 2005 r do Zarządu Głównego listy osób, które opłaciły składkę członkowską za rok 2005 i nie zalegają ze składkami za lata 2002-2004.

Powyższą decyzję przesyłam z uprzejmą prośbą o zapoznanie z nią PT Kolegów członków Oddziału.

Łączymy wyrazy szacunku.

Prezes TIP
prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz

Sekretarz TIP
dr med. Anna Kotulska

Galeria

P3210012 DSCN2570 P3180048 DSCN1829 DSCN1836 DSCN5765 DSCN5803 DSCN5804 IMG_0037