Zaloguj się

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie składki TIP

Opublikowane przez Marek

Katowice, 8.10.2004 r

Uprzejmie zawiadamiamy, że członkowie Towarzystwa Internistów Polskich są zobowiązani do opłacenia składki członkowskiej za rok 2005 do końca lutego 2005 r. Osoby które nie dokonają wpłaty w tym terminie nie będą otrzymywać zawiadomień o zebraniach, konferencjach i szkoleniach oraz tracą prawo do zniżek przy opłatach wpisowych, prenumeracie itp., a także nie będą im wystawiane zaświadczenia o przynależności do Towarzystwa Internistów Polskich.
Przypominamy, że składkę należy wpłacać do Oddziału TIP. Jednocześnie prosimy uprzejmie Kolegów skarbników Oddziałów o ułatwienie dokonywana terminowych wpłat i o przesłanie do dnia 15 marca 2005 r do Zarządu Głównego listy osób, które opłaciły składkę członkowską za rok 2005 i nie zalegają ze składkami za lata 2002-2004.

Powyższą decyzję przesyłam z uprzejmą prośbą o zapoznanie z nią PT Kolegów członków Oddziału.

Łączymy wyrazy szacunku.

Prezes TIP
prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz

Sekretarz TIP
dr med. Anna Kotulska

Galeria

a_04 IMG_0988 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA P3180040 DSCN1835 DSCN5792 IMG_0003