Zaloguj się

Komunikat Zarządu Głównego w sprawie składki TIP

Opublikowane przez Marek

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 16.06.2004 r.członkowie TIP nie posiadający opłaconych składek za okres poprzednich dwóch lat tj. za rok 2007, 2008 (również osoby, które nie opłaciły składek w którymkolwiek roku w wymienionym okresie), z dniem 1.07.2009 r zostaną automatycznie skreśleni z listy członków TIP. Z opłacania składek członkowskich zwolnieni są emeryci oraz renciści.

Członek Towarzystwa skreślony z listy z powodu niepłacenia składek może być ponownie przyjęty na prawach nowowstępującego pod warunkiem uiszczenia wszystkich zaległych płatności ( Statut Towarzystwa Internistów Polskich paragraf 18 pkt l i pkt 2 ).

Dlatego prosimy o uregulowanie zaległości finansowych do dnia 30.06.2009 roku. Po tym terminie osoby zalegające z opłacaniem składek, które nie złożyły pisemnej deklaracji wystąpienia z Towarzystwa , zostaną automatycznie skreślone z listy członków Oddziału Śląskiego TIP.

Wysokość składek w okresie 4 ostatnich lat kształtowała się następująco:

  • rok 2005: 60 zł
  • rok 2006: 60 zł
  • rok 2007: 60 zł
  • rok 2008: 60 zł

Wysokość składki w 2009 roku: 60 zł

Prosimy o dokonywanie wpłat na podane poniżej konto Zarządu Głównego TIP.

 

Towarzystwo Internistów Polskich
Zarząd Główny
Numer rachunku: 70 1560 1111 0000 9070 0015 2745

Towarzystwo Internistów Polskich
ODDZIAŁ ŚLĄSKI
ul. Medyków 14  40-752 Katowice
PKO BP III Oddział Katowice
Aktualny numer rachunku: 38 1020 2313 0000 3902 0020 4115
Poprzedni numer rachunku: 10202339-10197-270-1

 

Informacje o składkach :
poniedziałek – piątek,
tel. 0 519 686 706
 

Galeria

IMG_1019 dscn0251 dscn0273 DSCN2576 DSCN1838 DSCN5779 DSCN5803 IMG_0065 IMG_0210