Zaloguj się

Sprawozdanie z działalności OŚ TIP za kadencję 2004-2008

Opublikowane przez Marek

Sprawozdanie z działalności Oddziału Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich za kadencję 2004-2008.

Wybrany 15. 05. 2004r. Zarząd Oddziału Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) kończy swą kadencję w 2008r. Niestety, kończymy kadencje w okrojonym składzie gdyż w listopadzie 2007r. zmarła nasza nieodżałowana koleżanka lek. med. Irena Brudny, członek zarządu.

W 2004. roku Oddział Śląski TIP liczył ok. 650 członków a aktualnie (na podstawie złożonych deklaracji członkowskich- stale uzupełniane) liczy ich ponad 200, co wraz z członkami będącymi emerytami daje liczbę ponad 250 członków.

Minionej kadencji zorganizowano 36 zebrań naukowo-szkoleniowych. Zebrania szkoleniowo-naukowe odbywały się w trzecią środę każdego miesiąca o godz.17-tej w sali wykładowej Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach.

Starano się aby tematyka zebrań była zróżnicowana i żeby pochodziła z różnych ośrodków klinicznych. W ten sposób wypełniano przeznaczoną dla interny rolę dziedziny nauki integrującej różne działy chorób wewnętrznych. Wydaje się, że do pewnego stopnia cele te osiągnięto o czym świadczy coraz większe zainteresowanie tematyką naszych zebrań gromadzących liczną grupę lekarzy i specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych na Górnym Śląsku. Na marginesie warto dodać, że współpraca z ośrodkami klinicznymi układała się bardzo dobrze. Nigdy nie spotkano się z odmową gdy zwracano się z propozycją i prośbą tematycznego obsadzenia zebrań. Dlatego w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować kierownikom klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, co czynię w imieniu Zarządu Oddziału Śląskiego TIP oraz w imieniu własnym.

Ponadto zorganizowano 1 spotkanie we współpracy z firmą EUROIMMUN Polska SP. z o.o. Wrocław, która zapewniła udział wykładowców oraz 1 zebranie we współpracy z Grupą SANOFI AVENTIS.   Warto odnotować fakt, że współpraca z różnymi firmami farmaceutycznymi układała się pomyślnie, stwarzając możliwości przekazywania szerokiemu gronu internistów informacji o najnowszych lekach wprowadzanych na rynek polski. Zaakceptowaliśmy  współudział w organizowaniu szkoleń lekarskich organizowanych przez Seminarium „Medius” Konferencje Sp. z o.o. W minionym czasie współorganizowaliśmy kilkanaście sobotnich zebrań szkoleniowych dla internistów i lekarzy pokrewnych specjalności.

Zebrania zawsze poprzedzano krótkimi informacjami dla ordynatorów oddziałów wewnętrznych oraz poruszano ważne sprawy dotyczące osób szkolących się w zakresie interny. Dotyczyło to m.in. możliwości uzyskiwania tzw. punktów edukacyjnych wprowadzonych przez Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich. Dla osób szkolących się w dziedzinie chorób wewnętrznych, które systematycznie uczęszczały na zebrania szkoleniowo-naukowe organizowane przez Oddział Śląski TIP wprowadzono nową formę zaświadczeń – certyfikaty uczestnictwa.

Corocznie odbywały się 2 zebrania Zarządu Oddziału Śląskiego TIP celem omówienia ważnych bieżących spraw organizacyjnych, w czasie których podjęto kilka uchwał m.in. typowano zasłużone dla interny osoby w celu uhonorowania ich medalem z okazji Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Uchwały dotyczyły też zakupu nowoczesnego sprzętu komputerowego dla potrzeb oddziału.

Za bardzo ważną sprawę należy uznać stworzenie profesjonalnej strony internetowej naszego oddziału. (www.katowice.tip.w.interia.pl).

Założono kronikę towarzystwa wypełnianą w oparciu o dokumentację formalną i fotograficzną.  

Warto wreszcie odnotować fakt jeszcze innej działalności członków Zarządu Oddziału Śląskiego TIP oraz członków Komisji Rewizyjnej. Mianowicie, chętnie, społecznie i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku uczestniczyli oni w konkursach ordynatorskich z zakresu chorób wewnętrznych odbywających się na terenie województwa śląskiego, egzaminach specjalizacyjnych z zakresu interny oraz w komisjach kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o otwarcie specjalizacji w tym zakresie.   

Chciałbym zauważyć, że jeszcze w inny sposób starano się uatrakcyjniać zebrania szkoleniowo-naukowe naszego oddziału, np. nawiązując kontakt z artystami śląskimi, którzy na spotkaniach styczniowych w 2004r., 2005r., 2006r., 2007r. i 2008r  występowali, nieodpłatnie z krótkim koncertem noworocznym. Składam w tym miejscu serdeczne podziękowania Panu Adamowi Żaakowi i Jego  Zespołowi dzięki któremu można było uświetniać nasze styczniowe zebrania.  

Warto też wspomnieć o obustronnie życzliwej współpracy z Zarządem Głównym TIP, Komisją ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP, Specjalistą Krajowym w zakresie chorób wewnętrznych, Specjalistą Wojewódzkim w zakresie interny oraz Prezesami Śląskiej Izby Lekarskiej i Oddziału Śląskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Kończąc, najserdeczniej dziękuję za wieloletnią współpracę kolegom z zarządu naszego oddziału bez życzliwości których i ich autentycznego wkładu pracy niewiele sam bym osiągnął. Dziękuję Panu Profesorowi Cezaremu Kucio, Panu dr Jerzemu Dosiakowi, Panu Prezesowi Maciejowi Hamankiewiczowi, Paniom w naszym zarządzie- Profesor Sławomirze Kyrcz-Krzemień, Profesor Teresie Gasińskiej, dr Annie Oslawskiej-Dierżędze, Pani Róży Wróbel prowadzącej księgowość w oddziale, osobie przygotowującej i wysyłającej zaproszenia na comiesięczne zebrania szkoleniowo-naukowe. Szczególnie serdecznie dziękuje naszemu sekretarzowi dr, Bogusławowi Koniecznemu i skarbnikowi dr Tomaszowi Władyce za ich trud i pracę włożoną dla dobra oddziału. Dziękuję też członkom Komisji Rewizyjnej, tj. Panom dr. Januszowi Kośmidrowi i Pawłowi Cieślikowi. Wreszcie składam podziękowania Panu z domu Lekarza zajmującemu się utrzymaniem w sprawności działania sprzętu audiowizualnego, który nigdy nas nie zawiódł przez 7 lat pracy oraz Pani mgr Szelęgowskiej za sprawne prowadzenie bieżących spraw organizacyjnych. Na zakończenie chciałbym podziękować także pracownikom portierni w Domu Lekarza.

Oddzielnie dziękuję wszystkim Państwu uczęszczającym na organizowane przez nas zebrania szkoleniowo-naukowe. Było mi miło poznawać  Państwa osobiście i gościć Was na naszych zebraniach.

Dziękując Wszystkim, pozwolę sobie złożyć Państwu najlepsze życzenia przede wszystkim zdrowia i przekazuję Państwu moje najlepsze myśli.

Przewodniczący Oddziału Śląskiego TIP

                                              Prof. dr hab. med. Antoni Hrycek

 

Galeria

dscn0293 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSCN1837 DSCN5765 DSCN5780 IMG_0014