Zaloguj się

Sprawozdanie z działalności OŚ TIP w roku 2005

Opublikowane przez Marek

Sprawozdanie z działalności Oddziału Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich w roku 2005.

Zebrania szkoleniowo-naukowe  naszego Towarzystwa odbywały się w trzecią środę każdego miesiąca o godz. 17-tej w sali wykładowej Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49a.

Starano się aby tematyka zebrań była zróżnicowana i żeby pochodziła z różnych ośrodków klinicznych oraz katedr teoretycznych. W ten sposób wypełniano przeznaczoną dla interny rolę dziedziny nauki integrującej różne działy chorób wewnętrznych. Wydaje się, że cele te osiągnięto za czym  przemawia coraz większe zainteresowanie tematyką naszych zebrań gromadzących liczną grupę lekarzy i specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych.  Współpraca z ośrodkami klinicznymi układała się bardzo dobrze. Nigdy nie spotkano się z odmową gdy zwracano się z propozycją i prośbą tematycznego obsadzenia zebrania. Dlatego w tym miejscu chciałbym serdecznie za to podziękować kierownikom klinik Śląskiej Akademii Medycznej, co czynię w imieniu Zarządu Oddziału  Śląskiego TIP oraz w imieniu własnym. Zebranie styczniowe 2005 r było szczególnie uroczyste gdyż zostało poprzedzone Koncertem Noworocznym z udziałem Artystów Śląskich.

z_4

Wykładowcami naszymi byli zarówno sami kierownicy ośrodków klinicznych, którzy pomimo licznych obowiązków jakimi są obarczeni niestrudzenie działali na rzecz chorób wewnętrznych, jak i ich przedstawiciele reprezentujący  zespoły badawcze, które są chronologicznie wymienione z programami zebrań odbytych w roku 2005 na naszej stronie internetowej: www. katowice.tip.strefa.pl

z_10

Ponadto zorganizowano spotkanie we współpracy z firmą EUROIMMUN POLSKA Sp. Z o.o. oraz z Grupą Sanofi  Aventis, które zapewniły udział wybitnych wykładowców spoza Śląska.Warto odnotować fakt, że współpraca z różnymi firmami farmaceutycznymi układała się pomyślnie, stwarzając możliwości przekazywania szerokiemu gronu internistów informacji o najnowszych lekach wprowadzanych na rynek polski. przedstawiciele Zarządu  Oddziału Śląskiego TIP  dwukrotnie przewodniczyli sobotnim szkoleniom lekarzy organizowanym przez firmę Medius a Oddział  Śląski TIP był współorganizatorem tych szkoleń.

Zebrania nasze zawsze poprzedzano krótkimi informacjami kierowanymi do ordynatorów oddziałów wewnętrznych oraz  ważnymi sprawami dotyczącymi osób szkolących się w zakresie interny. Dotyczyło to m.in. możliwości  i potrzeby uzyskiwania tzw. punktów edukacyjnych , których gromadzenie jes niezbednym warunkiem otrzymania akredytacji  z zakresu chorób wewnętrznych na podstawie analizy przeprowadzanej okresowo przezch przez Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich

Dla osób szkolących się w dziedzinie chorób wewnętrznych, które systematycznie uczęszczały na zebrania szkoleniowo-naukowe organizowane przez Oddział Śląski TIP utrzymano wcześniej wprowadzoną  formę zaświadczeń-certyfikaów uczestnictwa. .

z_6

Warto też wspomnieć o obustronnie życzliwej współpracy z Zarządem Głównym TIP pod przewodnictwem prof. dr hab. med.  E. Kucharza, Komisją ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP, której przewodniczącym jest prof. dr hab. med. A.Szczeklik, Specjalistą Krajowym z zakresu chorób wewnętrznych – prof. dr hab. med. Z. Gaciongiem, Specjalistą Wojewódzkim ds. interny – prof. dr hab. med. J. Duławą oraz Prezesem Śląskiej Izby Lekarskiej – dr M. Hamankiewiczem.

Warto odnotować fakt jeszcze i innej działalności członków Zarządu Oddziału Śląskiego TIP oraz członków Komisji Rewizyjnej. Mianowicie, chętnie, społecznie i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku uczestniczyli oni w konkursach ordynatorskich z zakresu chorób wewnętrznych odbywających się na terenie województwa śląskiego,  służąc przy tym swą radą i działając w myśl starej zasady- OFFICIUM MEDICI DUPLEX EST: CLINICUM ET LEGALE.

Na zakończenie informuję, że w roku 2005 odbyły się 2 zebrania Zarządu Oddziału Śląskiego TIP, na którym podjęto kilka uchwał, m.in. wytypowano zasłużone dla interny osoby w celu odznaczenia ich medalem z okazji Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich. Podjęto uchwałę akceptując zakup kosztownego lecz  niezbędnego sprzętu mającego usprawnić  społeczną pracę Zarządu Oddziału Śląskiego, tj. komputera, monitora i drukarki.

 

Prof. dr hab. med.  Antoni Hrycek

Przewodniczący Oddziału Śląskiego TIP

Galeria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSCN0964 DSCN5770 DSCN5772 DSCN5808 IMG_0007 IMG_0253 IMG_0260